Reklamace

Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno nic jiného v souvislosti se způsobem reklamace, lze uplatnit reklamaci pouze prostřednictvím Reklamačního formuláře na této stránce.

 

Nelze uplatnit reklamaci, která spočívá pouze v tom, že objednatel nezohlednil pokyny týkající se předpokladů pro tisková data. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem jsou barvy, které nejsou uvedeny v objednávce. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné dodavatelem v minulosti.

Pro rychlejší vyřízení Vaší reklamace uveďte co nejpřesněji popis reklamace v kolonce poznámka a uložte fotografie.

Reklamační formulář

Zde můžete nahrát fotky pro visuální popis problému
Nahrát